Bronlijst

Joewita

Boeken
Coenen, A.M.L. (2008). Hypnos en Thanatos: de tijdelijke en de eeuwige slaap. Nijmegen: Thieme MediaCenter.
DELBEKE, E. (2012). Juridische aspecten van zorgverlening aan het levenseinde. Mortsel: Intersentia.
Distelmans, W. (2014). Een waardig levenseinde. Antwerpen: Houtekiet.
Hilhorst, H.W.A. (1983). Euthanasie in het ziekenhuis. De 'zachte dood' bij ziekenhuispatiënten. Lochem: de Tijdstroom.
Jackson, L. (2007). Euthanasie. Etten-Leur: Corona.
Keirse, M. (2011). Later begint vandaag: Antwoorden over de laatste levensfase, palliatieve zorg en euthanasie. Tielt: Lannoo.
Van den Broek, G. (2012). Een bed voor de dood: sterfstage op een palliatieve eenheid. Leuven: Uitgeverij Van Halewyck.
Vanlaere, L & Gastmans, C. (2010). Zorg aan zet: ethisch omgaan met ouderen. Leuven: Davidsfonds.
Tijdschriftartikel
De Beauvoir, S. (2002). Een natuurlijke dood bestaat niet. Filosofie magazine, 11, 36-37.
Delbeke, E. (2012). Therapiebeperking bij kinderen: wilsbekwaamheid tussen responsabilisering en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Tijdschrift voor jeugd en kinderrechten, 12, 219-227.
De Ruyck, J. (2017). CD&V werkt niet mee aan wettelijke regeling registratie palliatieve sedatie. Belga, 32, 0.
Distelmans, W. (2002). Is er iets nieuws op het gebied van terminaal lijden? Oncologisch tijdschrift, 19, 6-9.
Distelmans, W. (2003). Van palliatieve zorg naar psychosociale oncologie. Oncologisch tijdschrift, 19, 16-17.
Jonquière, R, Boer, T & Kreulen, E. (2017). Groeiende kritiek op arts die adviseert bij euthanasie. Trouw, 43, 8.
Ongenae, C. (2017). Ik leef niet, ik overleef. Feeling, 116.
Poelsma, B. (2017). Zachte dood voor zorgdieren: Stikstof euthanaseert diervriendelijker. Boerderij, 51, 48-51.
Struyf, A. (1995). Een dood die bij het leven hoort: over zacht omgaan met verdriet en dood. Gezinsbeleid in Vlaanderen, 24, 12-22.
Tromp, J.M. (1996). Protocollering van de behandeling bij depressie. Tijdschrift voor psychotherapie, 22, 240-245.
Ongepubliceerde bronnen
Anckaert, L. (2008). De impact van euthanasie op huisartsen. Een ethische reflectie [reflectie]. Geraadpleegd via limo.libis.be
De Dijn, H. (2006). Euthanasie: een cultuurfilosofische analyse [onderzoek]. Geraadpleegd via limo.libis.be
De Rocker, S. (2013-2014). Euthanasie bij minderjarigen [masterproef]. Geraadpleegd via lib.ugent.be
Federale Controle- en Evaluatiecommissie. (2007). Euthanasie in België – de cijfers [verslag]. Geraadpleegd via www.palliatief.be
Hoffmann, J. (2011). Euthanasie, een ethische kwestie [bachelorproef]. Roeselare: KATHO HIVB.
Pleysier, B. en Hendrickx, M. (2015). Euthanasie bij meerderjarigen: Doorbreken van taboe [bachelorproef]. Lier: Thomas More Kempen.
Van Belle, G. (2002). Chronica: Interdisciplinair seminarie over euthanasie [onderzoek]. Geraadpleegd via limo.libis.be
Van Hoof, A. (2016). Euthanasie bij kleine proefdieren [bachelorproef]. Roeselare: VIVES.
Films en video’s
Netwerk Levenseinde vzw. (2015). Netwerk Levenseinde vzw [blog]. Oudenaarde: Netwerk Levenseinde vzw.
cd-rom/DVD
Dames, R. (2001). Op de drempel van het leven: Fien [DVD]. Hilversum: EO
Knödler, U. (2004). Dokters van de dood deel 1: Euthanasie in het derde rijk [DVD]. Mainz: ZDF
Van Rompaey, J. en Liekens, G. (1998). Zelfmoord en euthanasie [DVD]. Brussel: BRTN
radio- en tv-uitzendingen
Baert, D. (12 september 2017). Broeders van Liefde blijven bij euthanasie-standpunt [TV-uitzending]. Den Haag: VRT NWS.
Schreuder, M. & Klein, P. (27 november 2017). Euthanasie: de misverstanden en hoe het werkelijk zit [TV-uitzending]. Hilversum: RTL Nieuws.
Seynhaeve, P. (30 mei 2008). Het is mooi geweest… [TV-uitzending]. Brussel: Vlaamse Radio- en Televisieomroep/Eén.
Juridische bronnen
Demotte, R. (6 maart 2007). Federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu. Geraadpleegd via files.palliatieve.org
Nations Unies. (22 oktober 2008). Convention relative aux droits de l’enfant. Geraadpleegd via justitie.belgium.be
Rome Statute of the International Criminal Court. (17 juli 1998). Crimes against humanity. Geraadpleegd via legal.un.org
Turtelboom, A. (28 februari 2014). Wet tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken. Geraadpleegd via www.ejustice.just.fgov.be
Van Dorsselaer, I. (23 november 2015). Hoe jezelf en je vermogen beschermen wanneer je niet (meer) alleen kan? Geraadpleegd via justitie.belgium.be
Full-text online artikelen uit wetenschappelijke vaktijdschriften zonder doi
Delbeke, E. (2011). The Way Assisted Suicide Is Legalised: Balancing a Medical Framework against a Demedicalised Model. European Journal of Health Law, 18, 149-162. Geraadpleegd via limo.libis.be
Online krantenartikelen
Claeys, J. (4 januari 2008). 'Hij is gestorven zoals hij het wou' Dokter Herman Le Compte (78) geveld door hartstilstand tijdens middagdutje. Nieuwsblad. Geraadpleegd via www.nieuwsblad.be
Illustraties
Bron: Claeys, J, 2017
Bron: Federale Controle- en Evaluatiecommisie, 2007
Bron: Filosofie.nl, 2017
Bron: G-design @ dewallens & partners, 2017
Bron: intersentia, n.d.

Jolyne

1. Boeken
- Belgische Vereniging voor Neuro-Verpleegkundigen (1998). Hersendood en
dan? Euthanasie.
- Vanlandschoot, J. (1986). Morele begeleiding en problemen van jongeren,
werkloosheid, euthanasie, sterven…, Brussel: VUB. Centrum voor Lekenbegeleiding
- Stockman, R. & Calmeyn, M. (2017). Euthanasie bij psychisch lijden: het hellend vlak dat
overslaat?, Antwerpen: Garant.
2. Artikels uit vaktijdschriften
- Weijers, H. (2003). Euthanasie, Huisarts en wetenschap, 46, 694-694, Doi:
10.1007/BF03083477
- Spieker, P. (2008). Richtlijn palliatieve sedatie, Het vakblad voor verpleegkundigen en
verzorgenden, 3, 10-11
- Debakker, J. & Driessen, J. (1993). Intensieve tetanusbehandeling: keuze en kostprijs van
benzodiazepinen voor sedatie en spierrelaxatie, Tijdschrift voor geneeskunde, 16, 1073-
1077
3. Eindwerken
- Zwiers, M. (1998). Levensbeëindiging bij pasgeborenen en gemeenschappelijke moraal: een
ethisch-theoretische evaluatie [Eindwerk]. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen
- Kielich, K. (2016). Levenseinde: een nieuwe uitdaging voor het dienstencentrum De Piepel
[Eindwerk], Heverlee: Sociale school Heverlee
- Jackers, Y. (2009). De longitudinale studie naar de besmettingsgraad van Borrelia
burgdorferi in teken als vector van de ziekte van Lyme [Eindwerk], Geraadpleegd via DOKS
4. Onderzoeksliteratuur
- Liegeois, A. (1993). Euthanasie in de psychiatrie? Een ethische benadering
[Onderzoeksliteratuur], Geraadpleegd via Lirias.
- Schotsmans, P. (1991). Eerbied voor de mens op de drempel van de dood. Over de
euthanasie verklaring van de Franse bisschoppen [Onderzoeksliteratuur], Geraadpleegd via
Lirias
- Nys, H. (1993). Euthanasie en het Leuvense onderzoek over P.V.S.-patiënten
[Onderzoeksliteratuur], Geraadpleegd via Liriaas
5. Anderstalige bronnen
- Springer, D. (2016). Euthanasia, https://doi.org/10.1007/978-1-4020-6754-9
(Via springerlink)
- Bodin, M. (2000). Comment entendre les demandes d'euthanasie?, la revue de référence
infirmière, 647, 50-53
- Coehlo, J. (2006). La France est-elle sur la voie de la dépénalisation de l'euthanasie ?,
Médecine & Droit, 77, 61-63, DOI: 10.1016/j.meddro.2006.03.004
6. E-artikels
- Beel, (14/12/2017). Levensmoeheid is geen reden voor euthanasie, Het Nieuwsblad,
Geraadpleegd via academic.gopress.be
- Boerboom, J. (09/12/2017). Kinderen horen niet dood te gaan, De stentor,
Geraadpleegd via academic.gopress.be
- Oosterhoff, M. (07/12/2017). Wees voorzichtig met oordeel over euthanasiewens bij
psychisch lijden, Trouw, Geraadpleegd via academic.gopress.be
7. Internet algemeen
- Legemaate, J. (2006). Medisch handelen rond het levenseinde
=> Ik vind een korte beschrijving van het boek met zelfs enkele pagina’s die online staan.
- Burleigh, M. & Boyd, C. (1995). Death And Deliverance: “Euthanasia” in Germany, 1900–
1945, History: reviews of new books, 24, 36-36, Doi: 10.1080/03612759.1995.9949199
=> Je vind het volledige artikel online terug als ook een beschrijving van het boek.
- Legemaate, J. (2003). Levensbeëindigend handelen door een arts op verzoek patiënt
=> Ik vind fragmenten uit het boek en een beschrijving over wat erin staat.
8. Beeldmateriaal
- (2007). De wet op euthanasie : de praktijk en het debat over de uitbreiding [Kortfilm],
Brussel: VRT canvas
- Leestmans, D. (Reg.). (2013). Euthanasie in de gevangenis [Documentaire], Brussel: VRT
Canvas
- Bosch, P. (Reg.). (2013). Nachtvlinder : de laatste dagen van Priscilla [Documentaire],
Hilversum: Nederland 2

Romanie

1.Boeken
- Olde Rikkert, M. (2002). Afzien van levensverlengende medische behandelingen bij psychogeriatrische patiënten. Budel: Damon,.
- Draijer, L., de Jongh, E., Klomp, M., & Verduijn, M. (2010). Farmacotherapie voor de huisarts: Formularium 2010. Bohn Stafleu van Loghum: Houten.
- Palliatieve zorg in de praktijk: Zakboekje voor hulpverleners. (2014). Leuven : ACCO.

2.Artikels uit vaktijdschriften
- Legemaate, J. (2004 ). Levensbeëindiging zonder verzoek: tijd voor een goede toetsingsprocedure. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, p.2371-2374.
- Legemaate, J. (. (2013 ). Levensbeëindiging op verzoek : wie stelt de norm? Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, p. 1168-1169.
- Team), U. L. (2008-.). Palliatieve zorg in de praktijk: zakboekje voor hulpverleners.

3.Eindwerken
- Vanleuven, M., Vandenbergh, E., & van Olmen, D. (2013. ). Palliatief beleid: Palliatief beleid in de pediatrische, geriatrische en sociale verpleegkunde. Turnhout : Thomas More Kempen,.
- Bonte, A. (2014. ). De dienst maatschappelijk werk en de hulpverlening aan cliënten met dementie in thuissituaties.: De ontwikkeling van een ondersteunend werkinstrument voor de maatschappelijk werker. Brugge : Katholieke Hogeschool VIVES Brugge,.
- Pleysier, B., & Hendrickx, M. (2015. ). Euthanasie bij meerderjarigen: Doorbreken van taboe. Lier : Thomas More Kempen,.

4.Onderzoeksliteratuur
- Wouters, C. (2003 ). Recente ontwikkelingen in de medische behandeling van Juveniele arthritis. Lirias .
- Casteur, G., & Mortier, T. (2013). Is de Federale Controlecommissie Euthanasie een schijnvertoning? Lirias .
- Anckaert, L. (2008). De impact van euthanasie op huisartsen.

5.Digitale anderstalige bronnen
- Mil, F. v. (2001). Euthanasia. Pharmacy World and Science, pp 3–4.
- Carmi, A. (1984). Euthanasia. Berlin, Heidelberg: Springer.
- Michele Barletta, E. H. (2018). Influence of sedation on onset and quality of euthanasia in sheep. Veterinary Science, Pages 57-59.

6.E-artikels
- Levensmoeheid is geen reden voor euthanasie. (2017, december 15). Het laatste Nieuws.
- De baas zijn over je eigen dood. (2017, december 18). De volkskrant.
- Wens euthanasie-paar vervuld. (2017, december 18). De telegraaf.

7. Internet Algemeen
- Galesloo, J. (2006, februari). ‘We moeten weer echte huisartsen worden’.

8.Beeldmateriaal
- Vermassen: afl. 1 De onweerstaanbare drang. (2017, september 5). vtm.
- Ook kinderen sterven. (2015, mei 29). Canvas Panorama.

Baris

28 FEBRUARI 2014. – wet tot wijziging van de wat van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken. Publicatie: 2014-03-12(Ed. 1).

28 MEI 2002. – wet betreffende de euthanasie. Publicatie: 2002-06-22(Ed. 1).

Admiraal, P.V., Verantwoorde euthanasia. Een handleiding voor artsen (Amsterdam1980).

Bouckaert P. (prod.) & Balthazar N. (2012). Tot altijd [film]. Belgium: Kinepolis film distribution.

Buyle, A., Mertens, K. (2014). Pijnbestrijding als onderdeel van comfortzorg bij palliatieve oncologische patiënten [bachelorproef]. Lier: Thomas more kempen.

Breebaart, L. (15 november 2017). De dood zelf kan niet goed zijn, de weg ernaartoe wel. Trouw, 39.

Broeckaert, B. (2012). Palliatieve sedatie versus euthanasie: ethisch perspectief. Turnhout.

Broeckaert, B. (2013). Euthanasie en menselijke kwetsbaarheid. Leuven: Ku Leuven Metaforum.

De Feyter, L. (1982). Een bundeling en evaluatie van argumenteringen in de discussie van actieve euthanasia [bachelorproef]. Leuven: S.N.

Dupuis, H. M. (1994). Wel of niet behandelen? Baat het niet, dan schaadt het wél. Baarn: Ambo.

Eastwood C., Haggis P., Rosenberg T., Ruddy A. S. (prod.) & Eastwood C. (reg.). (2004). Million dollar baby [film]. USA: Warner Bros.

Een einde maken aan het leven van een iemand die ongenees- lijk ziek is en ondraaglijk lijdt ( Weyers, p. 36).

Federale Controle- en Evaluatiecommissie. (2007). Euthanasie in België – de cijfers [verslag]. Geraadpleegd via www.palliatief.be

Griffiths, J., Weyers, H., Adams, M. (2008). Euthanasia and law in europe. Oxford and Portland: Oregon.

Griffiths, J., Weyers, H. (2012). De sociale werking van recht. Juridische uitgeverij: Ars Aequi.

Hilhorst, H.W.A., H.M. de jong en P.C.M. Smulders, politici over euthanasia. De euthanasiekwestie in de politiek. (Utrecht 1978).

Leenen, H.J.J. Rasker, ‘De houding van een arts tegenover een verzoek om euthanasia.’, nederlands tijdschrift voor geneeskunde 126 (1982): 553-556.

Maes, M. (17 november 2017). Alles wat u wilde weten over euthanasie. Het nieuwsblad, 5.

Matthys, D., Rubens, R. (2013). Wanneer ouders een levensreddende theapie weigeren voor hun kind. Tijdschrift voor geneeskunde, 69, 23.

Roberts, M. (2002). Do-not-resuscitate orders in the OR – do they work for the patient? AORN journal., 76, 242 – 244.

Rosenfelt K., Owen A. (prod.) & sharrock T. (2016). Me before you [film]. UK: New Line Cinema.

Schmidt, M., lang zullen ze leven. Euthanasia, misdaad of noodzaak? (Antwerpen en Amsterdam 1975).

Stuart, J., Yougner, Gerrit, K. Kimsma. (2012). Physician-assisted death in perspective: assessing the dutch experience. Cambridge.

Thiel, A., Schmidt, H., Prange, H., Nau, R. (1997). Die Behandlung von Patienten mit Thrombosen der Arteria basilaris und Locked-in-Syndrom Ein ethisches Dilemma. Springer-verlag.

Vakgroep gezondheidswetenschappen Gronigen, Langdurige coma. Ervaringen van familieleden van patiënten in een langdurige coma. (Gronigen 1992).

Vandaele, H. (2010). Zorg om het levenseinde: een ethisch perspectief. Antwerpen: Garant.

Van Dam, H. (2002). Depressie sluit hulp bij zelfdooding.

Van Delden, J.J.M. (1993). Beslissen om niet te reanimeren: een medisch en ethisch vraag. Assen: Van Gorcum.

Vandenberghe, J. (2012). Euthanasie bij patiënten met ondraaglijk lijden ten gevolge van een psychiatrische aandoening: ethische beschouwingen. Antwerpen.

Van Den Branden, S. (2006). Islamitische ethiek aan het levenseinde: een theoretisch omkaderde inhoudsanalyse van Engelstalig Soennitisch bronnenmateriaal en een kwalitatief empirisch onderzoek naar de houding van praktiserende Marokkaanse oudere mannen in Antwerpen [bachelorproef]. Leuven: KU Leuven, faculteit godgeleerdheid.

Vandenheede, A. (24 november 2017). Ik ga zaken als euthanasie en pedofilie niet uit de weg. Krant van west-vlaanderen, 20.

Van Den Schoor, L. (2014). Ik wil niets meer. Nursing: verpleegkundig vakblad., 20, 44 – 47.

Visegrády, A. (2001). Legal cultures in the European union. Akadémiai kiadó: Budapest.

vonkel… een luisterend huis vzw. (2009). Vonkel… een luisterend huis vzw [blog]. Gent: vonkel… een luisterend huis.

Weyers, H. (2004). Euthanasie: Het proces van rechtvaardigheid. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Weyers, H., Bood, A., Griffiths, J. (1998) euthanasia and law in the Netherlands. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Wreen, M. (1984). Breathing a little life into a distinction. D. reidel publishing company.

Pauline
Boeken
- Clara, R. (n.d.). Euthanasie (Humanistische perspectieven). Antwerpen: Humanistisch verbond.
- DE DEYN, P., Dementie. Medisch, psychosocial, ethisch en preventief. Naar een geestelijke gezonde samenleving, Kluwer, Mechelen, 2004
- Douma, J. (1973). Euthanasie (Kamper bijdragen 12). Groningen: De vuurbaak.
- HARDWIG, Is There a Duty to Die?, in Hastings Center Report 27 (1997) 2, 34-42
- HUGHES, J., ROBINSON, L., VOLICER, L., Specialist Palliative Care in Dementia, in BMJ 330 (2005) 57-58
- LLOYD, L., Mortality and Morality. Ageing and the Ethics of Care, in Ageing & Society 24 (2004) 235-256
- SCHERDER, E., OOSTERMAN, J., SWAAB, D., HERR, K., OOMS, M., RIBBE, M., SERGEANT, J., PICKERING, G., & F. BERNEDETTI, Recent Developments in Pain in Dementica, in BMJ 330 (2005) 461-464
- Van Der Arend, A., Gastmans, C., Van der Arend, A., & Gastmans, C., (1993). Ethisch zorg verlenen: Handboek voor de verpleegkundige beroepen. Nijkerk: Intro.
- Van Kessel, R, Mulder, G. E, Den Otter, G, Rang, J. F, Schreuder, J. C, Sybesma, H, & Nederlands gesprek centrum. (1975). Euthanasie. Baarn: Bosch en Keunin
- Vanlaer, L., Timmerman, M., Stevens, L., & Gastman, C., (2011). Mijn lichaam weet het: Ervaringen van simulant-zorgontvangers in een zorg-ethisch lab en wat het doet met hun empathie., Jrg. 21, nr. 4 (2011); p. 431-445.
- Verdonck, E., Cops, D., Pleysier, S., Put, J., & VII. (2011). Jongeren en geweld: Dader- en slachtofferschap gemeten en beleefd. Leuven: Acco
- Walters, P., & VVI. (1990). Hulpverleningsactiviteiten in de psychiatrie: Prototype van beschrijven woordenboek. Brussel: VVI.
- WIMO, A., WINBLAD, B., AGUERO-TORRES, H. & E. VON STRAUSS, The Magnitude of Dementia Occurence in the World, in Alzeheimer Dis Assoc Disord 17 (2003) 63-67
- WOOLHEAD, G. et al., Dignity in Old age. What Do Older People in the United Kingdom Think?, in Age and Ageing 33 (2004) 165-170

Artikels uit vaktijdschriften
- Bortoli, M., (2017). App helpt met vragen over euthanasie in de thuiszorg, weliswaar. Geraadpleegd op 21 november 2017, van https://weliswaar.be/euthassist
- NEDERLANDSE VERENIGING VOOR KLINISCHE GERIATRIE, Diagnostiek en medicamenteuze behandeling van dementie, Utrecht, 2005
- Pek, A., Anne-Mei: ‘Voor verzorgenden is het lastig te begrijpen wat dementie echt is’. Psychologie Magazine. Geraadpleegd op 21 november 2017, van https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/anne-mei-the-voor-verzorgenden-is-lastig-te-begrijpen-wat-dementie-echt-is/
- Poelsma, B. (2017). Zachte dood voor zorgdieren: Stikstof euthanaseert dierenvriendelijker. Boerderij, 51, 48-51
- VVI-Werkgroep Vorming Bejaardenzorg 1998. (1999). Animatie: De speeltijd is voorbij … Over de evolutie van animatie in rusthuizen en de weg naar 'quality of lie'. Hospitalia., 5-7.

Eindwerken
- Menges, J., & Universiteit van Amsterdam. Faculteit sociale wetenschappen. (1972). Menges, Jan.
- Timmermans, E., & KU Leuven. Faculteit Rechtsgeleerdheid. Opleiding Master in de rechten. (2016). Euthanasie En Onbekwamen.
- Uytterschaut, K., & KUL. Faculteit geneeskunde. Departement maatschappelijke gezondheidszorg. (1997). Attituden Van Ervaren Palliatieve-zorgverpleegkundigen T.o.v. Euthanasie Bij De Terminale Competente Patiënt.
- VANLAERE, L., Zorg. Een wijsgerig- en theologisch-ethisch grondslagenonderzoek met toepassing op de zorg voor suïcidale ouderen, niet gepubliceerd proefschrift, Faculteit Godgeleerdheid Leuven, 2006

Onderzoeksliteratuur
- De Lepeleire, J., Broeckaert, B., Gastmans, C., Keirse, M., Menten, J., Nys, H., … Van Gool, S., (2013), Euthanasie en menselijke kwetsbaarheid, [onderzoek].
- Mortier, T., Bieseman, S., Verdonck, L., (2013). Zoon hekelt euthanasie moeder zonder zijn medeweten, [onderzoek].
- TRONTO, J., Moral Boundaries. A Political Argument fora n Ethics of Care, Routledge, New York, 1993.
- Van Belle, G., (2002). Chronica: Interdisciplinair seminarie over euthanasie [onderzoek]
- VVI, (2006). Euthanasie bij personen met dementie een principieel standpunt. Brussel: VVI

Anderstalige bronnen
- Bataille, P., (2012). A la vie, a la mort: Euthanasie, le grand malentendu
- Bersay Claude. (2001). Euthanasie. Études Sur La Mort, (2), 69.
- Éthique clinique et euthanasie (Vol. No:18, Journal international de bioéthique 18, 3). (2007). Lyon: Lacassagne.

E-artikels
- CARITAS VLAANDEREN, Hoe zit dat eigenlijk met euthanasie? Caritas Cahier 3, Brussel, 2005.
- De Gucht, J., (2017, 1 december). Laat ons zowel euthanasie als palliatieve sedatie evalueren, De Morgen
- Kindt, L., (2017, 22 september). Die Syriëstrijders hebben we nooit in onze moskee gezien, Krant van West-Vlaanderen, p6
- RAADGEVEND COMITE VOOR BIO-ETHIEK, Advies nr. 14 betreffende de ethische regels ten aanzien van dementerende personen, in Bioethica Belgica (2003), mei, 3-32
- Van Puymbroeck, R., (2017, 23 september). Laten we samen verdwalen, zei hij altijd, De Morgen, p74

Internet algemeen
- Aat Bekker, G., Mulder, E., Post, D., (1982). Euthanasie: medische, ethische en juridische aspecten. Nederland: Kok
- Euthanasie (2017). Geraadpleegd op 16 oktober 2017, op http://www.encyclo.nl/begrip/euthanasie
- Decoster, C., (2016). Zevende verslag aan de wetgevende kamers, jaren 2014-2015. Federale controle- en evaluatiecommissie euthanasie
- Desmet, M., (2015). Euthanasie: waarom niet?. Tielt: Lannoo
- Synoniemen van euthanasie (2017). Geraadpleegd op 16 oktober 2017, op http://www.mijnwoordenboek.nl/synoniemen/euthanasie
- GEZONDHEIDSRAAD, Dementie, Gezondheidsraad, Den Haag, 2002
- GROEP GASTHUISZUSTERS VAN ANTWERPEN, Autonomie in verbondenheid. Standpunt met betrekking tot euthanasie bij personen met dementie, Antwerpen, 2006
- NieuwsVTM. (2015, 7 februari). Nooit eerder zoveel euthanasie in België. Geraadpleegd op 8 december 2017, van https://nieuws.vtm.be/binnenland/127405-nooit-eerder-zoveel-euthanasie-belgie
- RAADGEVEND COMITE VOOR BIO-ETHIEK, Advies nr. 9 betreffende het levensbeëindigend handelen bij wilsonbekwamen, in Bioethica Belgica (1999), juni, 2-19
- RAADGEVEND COMITE VOOR BIO-ETHIEK, Advies nr. 14 betreffende de ethische regels ten aanzien van dementerende personen, in Bioethica Belgica (2003), mei, 3-32
- Van Gorp, L., (2006). Kleur geven aan de grijze massa: ethische vragen over dementie en euthanasie. Antwerpen: Garant

Beeldmateriaal
- deMens.nu. (2015, 23 juli). Vrijzinnig humanistische plechtigheden, een publireportage. Geraadpleegd op 8 december 2017, van https://www.youtube.com/watch?v=RehxvEl3izI
- Leestmans, D., & VRT. Canvas. (2013). Euthanasie in de gevangenis (Panorama). Brussel: VRT. Canvas.
- Niewsuur, (2016, 5 februari). Voltooid lever is niet genoeg voor euthanasie. YouTube
- Verlinden, A., & VTM. Telefacts. (2008). Mijn laatste wens (Telefacts). Vilvoorde: VTM - Telefacts.

Margot

1. Boeken
- Consortium, M. (2011). Palliatieve zorg en euthanasie in België. Evaluatie van de praktijk en de wetten. Academic & Scientific Publishers.
- Desmet, M. (2016, maart 26). Euthanasie: waarom niet? Belgium: Lannoo Meulenhoff.
- Dorrepaal, K. et al.Pain experience and pain management among hospitalized cancer patients. Cancer, 1989;63:593-598.
- J. Legemaate, R.D. (2003). Levensbeëindigend handelen door een arts op verzoek patiënt (geïllustreerd, herzien ed.). Bohn Stafleu Van Loghum.
- Pool, R.Vragen om te sterven. Euthanasie in een Nederlands ziekenhuis (Diss.). Rotterdam: WYT Uitgeefgroep, 1996.
- Sporken, P. (1983). Heb jij aanvaard dat ik sterven moet: stervenden en hun helpers (2de dr. ed.). Baarn: Ambo.
- The, A-M.‘Vanavond om 8 uur …’. Verpleegkundige dilemma’s bij euthanasie en andere beslissingen rond het levenseinde (Diss.). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, 1997.
- Van de Scheur, A., Van der Arend, A. The role of nurses in euthanasia: a Dutch study. Nursing Ethics 1998;5(6):497-508.

2. Artikels uit vaktijdschriften
- Carmeliet, B. (2003). Euthanasie: de ‘goede dood’ en het recht op leven. Intercontact: driemaandelijks tijdschrift van het Interdiocesaan centrum, Jrg. 14, 2de semester, p. 56-61.
- Hertogh, C., 35(2004)5. Oud en op is ‘uit’: over ouderdom en de ‘goede dood’. Tijdschrift voor gerontologie en geriatrie, p. 170-172.
- Sporken, P.Pijn en de vraag om euthanasie. In: Pijn-informatorium. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 1983, VM 1100.
- Van Bruchem-Van de Scheur, G. G., Van Der Arend, A. J., Spreeuwenberg, C., Huijer Abu-Saad, H., Ter Meulen, R. H. (april 2007). Euthanasia and physician-assister suicide in the Dutch homecare sector: the role of the district nurse. Journal of Advanced Nursing, Vol.58(1), 44-52.
- Van Bruchem-Van de Scheur, G. G., Van Der Arend, A. J., Spreeuwenberg, C., Huijer Abu-Saad, H., Ter Meulen, R. H. (june 2008). Euthanasia and assisted suicide in Dutch hospitals: the role of nurses. Journal of Clinical Nursing, Vol.17(12), 1618-1626.
- Vink, T. 81(2014)8. Euthanasie en de waarde(n) van de goede dood. Streven: cultureel en maatschappelijk maandblad, p. 691-701.

3. Eindwerken
- Bastiaensens, S. Kenis, M. (2010). Euthanasie: Betrokkenheid van arts en verpleegkundige [thesis]. Turnhout: KATHO. Dep. Gezondheidszorg.
- Hoffmann, J. (2011). Euthanasie, een ethische kwestie [thesis]. Roeselare: KATHO. Dep. HIVB.
- Pleysier, B. Hendrickx, M. (2015). Euthanasie bij meerderjarigen: Doorbreken van taboe [thesis]. Verpleegkunde.

4. Onderzoeksliteratuur
- Anckaert, L. (2008). De impact van euthanasie op huisartsen.
- Arend, d.j. (2007, juni 31). Pijn, lijden en de vraag om euthanasie. Opgehaald van SpringerLink: link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-90-313-7316-1_206.pdf
- Broeckaert, B. (2000). Goede zorg voor de dood. Palliatieve consultatie bij elk verzoek om euthanasie.
- Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst/Nieuwe Unie ’91.Euthanasierichtlijnen arts-verpleegkundige. Richtlijnen samenwerking en taakafbakening arts en verpleegkundige bij de procedure rond euthanasie. Utrecht, 1997 (derde gewijzigde versie).
- Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst.Standpunt Hoofdbestuur inzake euthanasie. Utrecht, 1995.
- Muller, M. Death on request. Aspects of euthanasia and physician-assisted suicide with special regard to Dutch nursing homes(Diss.). Amsterdam: Thesis Publishers, 1996.
- Sysmans, P., De Lepeleire, J. (2015). Hoe stelt de huisarts de diagnose dat de stervensfase is ingezet?. Leuven: ACHG KULeuven.

5. Anderstalige bronnen
- Feltz, A. (21,08,2015). Everyday Attitutes About Euthanasia and The Slippery Slope Argument. In A. Feltz, New Directions in the Ethics of Assisted Suicide and Euthanasia (pp. 217-237).
- Raus, K. The Extension of Belgium’s Euthanasia Law to Include Competent Minors. In K. Raus, Journal of Bioethical Inquiry (pp. 305-315).
- Tännsjö, T. (2004). Terminal Sedation: Euthanasia in Disguise?. Stockholm University, Department of Philosophy, Sweden.

6. E-artikels
- Redactie Nationale Zorggids. (06,12,2017). Adviserende arts bij euthanasie belangrijk, maar niet doorslaggevend. Nationale Zorggids. Geraadpleegd via www.nationalezorggids.nl/ouderenzorg/nieuws/40655-adviserende-arts-bij-euthanasie-belangrijk-maar-niet-doorslaggevend.html
- Keizer, B. (08,12,2017). Toont al die euthanasie het falen va uw zorgsysteem aan, wilde de Russen weten. Trouw. Geraadpleegd via www.trouw.nl/opinie/toont-al-die-euthanasie-het-falen-van-uw-zorgsysteem-aan-wilden-de-russen-weten~a70da2d5/
- Beel, V. (14,12,2017). Levensmoeheid is geen reden voor euthanasie. De Standaard. Geraadpleegd via www.standaard.be/cnt/dmf20171213_03241226

7. Beeldmateriaal
- (2006). Vrijwillige euthanasie. [DVD-video]. Brussel: VRT, Canvas.
- De Wijn, W., van den Berg, J (Prod.Reg.). (23,02,2012). De Goede Dood [film]. Nederland.
- Leestmans, Dirk. (2013). Euthanasie in de gevangenis. [DVD-video]. Brussel: VRT, Canvas.
- Verlinden, A. (2008). Mijn laatste wens. [DVD-video]. Vilvoorde: VTM – Telefacts.

8. Wettelijke teksten
- Cleiren, C., Nijboer, J. (red.).Strafrecht: de tekst van het Wetboek van Strafrecht en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar. Deventer: Kluwer, 1997.
- Rapport van de Staatscommissie Euthanasie. Staatsuitgave, ’s-Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1985.

9. Citaten
- Federale Controle- Evaluatiecommissie Euthanasie, 2016
- Hoge Raad. 21 juni 1994: nr. 96972.
- Medische beslissingen rond het levenseinde. Het onderzoek voor de Commissie onderzoek medische praktijk inzake euthanasie. ’sGravenhage: Sdu Uitgeverij, 1991.
- Uitspraak van het gerechtshof te Amsterdam d.d. 7 november 1995. Medisch Contact 1995;51(6):196-199.
- Uitspraak van het gerechtshof te Leeuwarden d.d. 21 september 1995. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1995;19(8):491-495.
- Van der Wal, G., Van der Maas, P.Euthanasie en andere beslissingen rond het levenseinde. ’s-Gravenhage: Sdu Uitgeverij, 1996.

10. Documenten van een website
- Federale Controle- Evaluatiecommissie Euthanasie. (2016). FCEE Euthanasie verslag 2016 [verslag]. Geraadpleegd via overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/documenten/fcee-euthanasie-verslag-2016
- LEIF. Handleiding voor het registreren van de beslissingen aan het levenseinde [brochure]. Geraadpleegd via leifantwerpen.be/documenten/

11. Juridische documenten
- De Block, M. (21 juli 2016). Wijziging van de wet van 14 juni 2002 betreffende de verruiming van de palliatieve zorg. Geraadpleegd via www.palliatieve.org/info/wetgeving
- Demotte, R., Onkelinx, L., Dewael, P. (27 april 2007). KB betreffende registratie euthanasie. Geraadpleegd via www.palliatieve.org/info/wetgeving
- Justitie. (23 februari 2014). Wet tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken. Geraadpleegd via www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm
- Justitie. (16 juni 2016). Wet tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie wat de samenstelling van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie betreft. Geraadpleegd via www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm

Lieselotte

1.boeken
- Roels, Evelien (2010), In: Nursing : verpleegkundig vakblad, Praten over het levenseinde: Samen een wilsverklaring opstellen!, 16 6 ; p. 16-19
- Lemmens, Christophe (2013), Antwerpen : Intersentia, Voorafgaande wilsverklaringen met betrekking tot het levenseinde
- Keirse, Manu (Emmanuël) (2011), Tielt : Lannoo, Later begint vandaag: Antwoorden over de laatste levensfase, palliatieve zorg en euthanasie

2. Artikels uit vaktijdschrift
- Daphne, (2017), AS - Maandblad voor de activiteitensector, euthanasie, Vol.38(8), pp.29-29
- Weijers, HAM (2003), Huisarts en Wetenschap, euthanasie, Vol.46(5), pp.694-694
- De Dijn, Herman, (2004), In: Hospitalia, euthanasie, 48 1 ; p. 4-8

3. eindwerk
- Janssens, Silke, (2011), Antwerpen : Lessius Hogeschool, Is hulp bij zelfdoding te rechtvaardigen bij psychisch lijden?: een literatuurstudie naar de moraliteit van het verlenen van opzettelijke levensbeëindiging
- Dierickx, Ann, (2005), Leuven : K.U.Leuven. Faculteit Rechtsgeleerdheid, De toestemming en de strafrechtelijke bescherming van lijf en leven: een strafrechtsdogmatische analyse
- Van den Branden, Stef, (2006), Leuven : K.U.Leuven. Faculteit Godgeleerdheid, Islamitische ethiek aan het levenseinde: een theoretisch omkaderde inhoudsanalyse van Engelstalig Soennitisch bronnenmateriaal en een kwalitatief empirisch onderzoek naar de houding van praktiserende Marokkaanse oudere mannen in Antwerpen

4. Onderzoeksliteratuur
- Anckaert, Luc, (2008), De impact van euthanasie op huisartsen. Een ethische reflectie
- Riemslagh, Marina, (2006), Pastoraaltheologische reflectie op het forumgesprek over euthanasie
- Liegeois, Axel, (2006), Begeleiding van psychiatrische patiënten met een verzoek tot euthanasie in een niet-terminale situatie

5. Digitale anderstalige bronnen
- Wahidul K. Biswas, (2017), Sustainable Cities and Society, Life cycle assessment for environmental product declaration of concrete in the Gulf States, Volume 35, Pages 36-46
- Prof. Dr. Joep Dohmen, (2016), Geron, Waarom een wilsverklaring niet volstaat,
- H. D. C. Roscam Abbing, (1990), Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Het toestemmingsvereiste en de schriftelijke wilsverklaring

6. E-artikels uit kranten, week-of maandbladen, magazines
- Roy Klopper, (2017), De Telegraaf, Wens euthanasie-paar vervuld, pagina 5
- Roos Schlikker, (2017), Het Parool/PS van de week, De dood is soms mededogen, pagina 29
- Philip Nitschke, Philip Nitschke arts, Sander Van Walsum,(2017), de Volkskrant, Dr. Doods droomkist, pagina 10

7. Internet algemeen
- J. Legemaate,R.J.M. Dillmann, (2003), Levensbeëindigend handelen door een arts op verzoek patiënt (boek)
- Johan Legemaate, (2006), Medisch handelen rond het levenseinde (boek)
- Gustaaf C. Cornelis, (2010), Een zijden draadje. Kinderen, jongeren en beslissingen rond het levenseinde (boek)

8. Beeldmateriaal
- Penninckx, Ludo, (2009), VRT. Canvas, panorama, Sterven voor het duister valt, (video)
- Hilversum, (2013), Debat op 2, Geef mij maar een spuitje,
(video)
- 3de niet aanwezig

9. document
- M. Speet, A.L. Francke, A. Courtens, L.M.G. Curfs, (2005) NIVEL, Zorg rondom het levenseinde van mensen met een verstandelijke beperking

10. Juridische documenten
http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm

http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm

http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm

http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm µ

http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm µ

11. cijfergegevens
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2012/28/euthanasie-bij-bijna-3-procent-van-de-sterfgevallen

http://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/sites/default/files/documents/7_euthanasie-verslag_2014-2015-nl_0.pdf

http://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/sites/default/files/documents/7_euthanasie-verslag_2014-2015-nl_0.pdf

Bron: Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie 2014 – 2015