Juridische En Maatschappelijke Context

Joewita
Demotte, R. (6 maart 2007). Federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu. Geraadpleegd via files.palliatieve.org
Nations Unies. (22 oktober 2008). Convention relative aux droits de l’enfant. Geraadpleegd via justitie.belgium.be
Rome Statute of the International Criminal Court. (17 juli 1998). Crimes against humanity. Geraadpleegd via legal.un.org
Turtelboom, A. (28 februari 2014). Wet tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken. Geraadpleegd via www.ejustice.just.fgov.be
Van Dorsselaer, I. (23 november 2015). Hoe jezelf en je vermogen beschermen wanneer je niet (meer) alleen kan? Geraadpleegd via justitie.belgium.be

Jolyne

 • Wet tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie wat de samenstelling van de Federale Controle-en Evaluatiecommissie betreft (16 juni 2016). Belgisch staatsblad, 39646
 • Wet tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken (28 februari 2014). Belgisch staatsblad, 21053
 • Koninklijk besluit tot regeling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt geregistreerd en via de diensten van het Rijksregister aan de betrokken artsen wordt meegedeeld. (27 april 2007). Belgisch staatsblad, 30952
 • Koninklijk besluit houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken. (2 april 2003), Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, 25587
 • Wet betreffende de euthanasie. (28 mei 2002). Belgisch staatsblad, 24158

Pauline

Romanie

Baris

 • 28 MEI 2002. – wet betreffende de euthanasie. Publicatie: 2002-06-22(Ed. 1).
 • 28 FEBRUARI 2014. – wet tot wijziging van de wat van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken. Publicatie: 2014-03-12(Ed. 1).

Margot

 • De Block, M. (21 juli 2016). Wijziging van de wet van 14 juni 2002 betreffende de verruiming van de palliatieve zorg. Geraadpleegd via www.palliatieve.org/info/wetgeving
 • Demotte, R., Onkelinx, L., Dewael, P. (27 april 2007). KB betreffende registratie euthanasie. Geraadpleegd via www.palliatieve.org/info/wetgeving
 • Justitie. (23 februari 2014). Wet tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken. Geraadpleegd via www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm
 • Justitie. (16 juni 2016). Wet tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie wat de samenstelling van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie betreft. Geraadpleegd via www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm

Lieselotte
- 28 FEBRUARI 2014. - Wet tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken Publicatie : 2014-03-12 (Ed. 1) geraadpleegd op 19/ 12/ 2017 via http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm
- 16 JUNI 2016. - Wet tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie wat de samenstelling van de Federale Controle-en Evaluatiecommissie Publicatie : 2016-06-30 (Ed. 1) betreft (1) geraadpleegd op 19/12/2017 via http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm
- 10 NOVEMBER 2005. - Wet tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie met bepalingen over de rol van de apotheker en het gebruik en de beschikbaarheid van euthanatica
Publicatie : 2005-12-13 (Ed. 1) geraadpleegd op 19/12/2017 via http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm
- 18 APRIL 2017. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie ingesteld inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie
Publicatie : 2017-05-11 (Ed. 1) geraadpleegd op 19/12/2017 via http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm µ
- 16 JUNI 2016. - Wet tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie wat de samenstelling van de Federale Controle-en Evaluatiecommissie betreft (1)
Publicatie : 2016-06-30 (Ed. 1) geraadpleegd op 19/12/2017 via http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm µ