Organisaties

Baris

 • Het humanistisch verbond

Bezoekadres:
Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam.
Postadres:
Postbus 75490, 1070 AL Amsterdam.
Telefoon:
(020) 521 90 00
Fax:
(020) 521 90 80
Email:
ln.dnobrevhcsitsinamuh|ofni#ln.dnobrevhcsitsinamuh|ofni
algemene werking:
Bevordering van vrije meningsuiting, gelijke behandeling en zelfbeschikkings-rechten.
doelgroep:
Voor mensen wiens vrijheid geschonden wordt.

 • Koninklijke nederlandsche maatschapij tot bevordering der geneeskunst (KNMG)

Bezoekadres:
Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht
Postadres:
KNMG postbus 20051, 3502 LB Utrecht
Telefoon:
088 440 42 00
algemene werking:
Een podium waar artsen informatie, kennis en meningen kunnen uitwisselen.
doelgroep:
artsen

 • R.K. artsenblad

Bezoekadres:
De Boelelaan
1089a, 1081 HV Amsterdam
Postadres:
postbus 7057, 1007 MB Amsterdam
algemene werking:
Bijdragen aan een inclusieve en rechtvaardige samenleving. De verbetering van gezondheid en gezondheidszorg in een globaliserenede wereld
doelgroep:
Mensen dat ziek zijn

Joewita

 • De Nazi's
 • FCEC

Naam:
Cecilia Rustoord
Adres:
Parkstraat 9, 3570 Alken
Telefoon:
011 59 92 20
Online:
http://www.rusthuizenza.be
E-mail:
eb.azneziuhtsur|drootsur.ailicec.ofni#eb.azneziuhtsur|drootsur.ailicec.ofni
Algemene werking:
Het dagverzorgingscentrum biedt ruimte aan 7 senioren. Hier kan je genieten van deskundige zorg en begeleiding. Specifieke aandacht schenken we aan mobiliteit, zelfredzaamheid en zinvolle dagbesteding.
Doelgroep:
Senioren (ook gebruikers met een (beginnende) dementieproblematiek zijn welkom.)

 • Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie
 • FOD Volksgezondheid

Naam:
Federale Overheidsdienst (FOD) - Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu
Adres:
Victor Hortaplein 40 bus 10, 1060 Sint-Gillis
Telefoon:
02 524 97 97
Online:
http://www.health.belgium.be/eportal
http://www.gezondheid.belgie.be
E-mail:
eb.vogf.htlaeh|ofni#eb.vogf.htlaeh|ofni
eb.eigleb.diehdnozeg|ofni#eb.eigleb.diehdnozeg|ofni
Algemene werking:
Niet gegeven
Doelgroep:
Niet gegeven

 • Nationale Raad van de Orde der Geneesheren
 • Openbaar ministerie
 • Orde van Geneesheren

Naam:
Attentia
Adres:
Kasteelstraat 29, 8500 Kortrijk
Telefoon:
056 24 09 06
Fax:
056 24 0 900
Online:
http://www.attentia-cbmt.be
E-mail:
eb.tmbc-aitnetta|verp.ofni#eb.tmbc-aitnetta|verp.ofni
Algemene werking:
Medisch toezicht: gezondheidsbeoordelingen van werknemers. Risicobeheersing: adviezen over het welzijn van de werknemers op hun werk door risicoanalyses, bedrijfsbezoeken, opleidingen, metingen, …. Medische schiftingen voor chauffeurs (neem contact op) Check-up onderzoeken (neem contact op) Medische onderzoeken, bedrijfsbezoeken, adviesverlening, opleidingen, metingen, … (Frans/Nederlands)
Doelgroep:
Werkgevers en werknemers

 • Procureur des Konings

Naam:
Parket van de Procureur Des Konings West-Vlaanderen - afdeling Kortrijk
Adres:
Burgemeester Nolfstraat 10A, 8500 Kortrijk
Telefoon:
056 26 93 11
Fax:
056 26 93 12
Online:
http://www.om-mp.be (Website)
http://www.justitie.belgium.be (Website)
E-mail:
eb.vogf.tsuj|kjirtroktekrap.trs#eb.vogf.tsuj|kjirtroktekrap.trs
Algemene werking:
De procureur des Konings en zijn eerste substituten en substituten treden op als Openbaar Ministerie bij de rechtbank van eerste aanleg, de politierechtbank en de rechtbank van koophandel. Zij vormen samen het parket van de procureur des Konings.
In strafzaken is het parket van de procureur des Konings betrokken vanaf het strafonderzoek (in de loop van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek voor de onderzoeksgerechten: de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling). Als de zaak voor een behandeling ten gronde voor de strafrechter komt, vorderen zij de toepassing van de strafwet. Nadat een straf is uitgesproken, zien zij er op toe dat de uitgesproken straffen ook worden uitgevoerd.
In burgerlijke zaken geeft het Openbaar Ministerie een (schriftelijk of mondeling) advies over het geschil in de gevallen die de wet bepaalt en telkens als de zaak de openbare orde aanbelangt.
Doelgroep:
Niet gegeven

Lennert

 • LEIF Antwerpen

Contactgegevens
tel 078 15 11 55
LevensEinde InformatieForum
J. Vander Vekenstraat 158
1780 Wemmel
België
Algemene werking
LEIF is een open initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat.
Doelgroep
Iedereen die vragen heeft over levenseinde en wilsverklaringen kan hier terecht.

 • Onderzoeksgroep Palliatieve zorg

Address Vrije Universiteit Brussel
End-of-Life Care Research Group
Koningin Astridlaan 49
1780 Wemmel
Contact: Nadine De Mot
+32 2 454 80 40

Address Universitair ziekenhuis Gent
End-of-Life Care Research Group
Universitair ziekenhuis Gent
Department of Medical Oncology, Building K1, 4th floor
De Pintelaan 185
9000 Ghent, Belgium
Contact: Kim Eecloo
+32 9 332 07 91

 • Vonkel Gent

Zwijnaardsesteenweg 41-43, 9000 Gent
tel. 09/ 330 40 51
eb.siuhdneretsiulneeleknov|moklew#eb.siuhdneretsiulneeleknov|moklew

Romanie

 • Artsenfederatie KNMG

Bezoekadres:
'Domus Medica’
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht
088 - 440 42 00
Postadres:
KNMG
Postbus 20051
3502 LB Utrech
Algemene werking:
De KNMG biedt een podium aan waarop artsen informatie, kennis en meningen kunnen uitwisselen.
Doelgroep:
Mensen in de medische wereld.

 • Nederlandse vereniging voor een vrijwillig levenseinde NVVE

Bezoekadres:
NVVE
Leidsegracht 103
1017 ND Amsterdam
Postadres:
Postbus 75331
1070 AH Amsterdam
Telefoon: 020-6200690
Algemene werking:
Het NVVE geeft voorlichting en informatie over euthanasie en hulp bij zelfdoding, verstrekken wilsverklaringen, houden onderzoek en ondersteunen en faciliteren initiatieven met betrekking tot het zelfgewilde levenseinde.
Doelgroep:
De NVVE is er voor iedereen die waardig wil sterven.

 • Ministerie van volksgezondheid, Welzijn en sport

Bezoekadres:
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Postadres:
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
Telefoonnummer: (070) 340 79 11
Faxnummer: (070) 340 78 34
Algemene werking:
Volksgezondheid stimuleert mensen tot gezond gedrag. Welzijn versterkt de sociale infrastructuur. Sport bevorderd de gezondheid.
Doelgroep:__
Zorg voor ouderen en jongeren en voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap.

Jolyne

 • Artsenfederatie KNMG

Contactgevens
Domus Medica’
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht
088 - 440 42 00
Algemene werking
Artsen kunnen hier eraveringen, raad en werkingen met elkaar uitwisselen.
Doelgroep
Artsen

 • Federale Controle- en Evaluatiecommisie

Algemene werking
Controle orgaan omtrent documentatie en wetgeving van euthanasie
Doelgroep
Mensen met vragen omtrent euthanasie

 • LEIF Antwerpen

Contactgegevens
tel 078 15 11 55
LevensEinde InformatieForum
J. Vander Vekenstraat 158
1780 Wemmel
België
Algemene werking
LEIF is een open initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat.
Doelgroep
Iedereen die vragen heeft over levenseinde en wilsverklaringen kan hier terecht.

 • VZW recht op waardig sterven

Contactgegevens
Tel 03 272 51 63
Email eb.swr|ofni#eb.swr|ofni
Italiëlei 153
Italiëlei 153, 2060 Antwerpen
Algemene werking
Een site die pro euthanasie is. Ze helpen bij het schrijven je wilsverklaring en de stap nemen tot euthanasie.
Doelgroep
Iedereen met vragen omtrent levenseinde kan hier terecht.

Pauline

 • LEIF Antwerpen

Contactgegevens:
Adres:
Florent Pauwelslei 31
2100 Deurne
GSM:
0468 24 85 42
Online:
www.leifantwerpen.be
E-Mail:
eb.neprewtnafiel|ofnI#eb.neprewtnafiel|ofnI
Algemene werking:
Dit initiatief streeft naar een waardig levenseinde voor iedereen die het nodig heeft.
Doelgroep:
Iedereen kan hier terecht. Ook wanneer je meer informatie wenst over een volwaardig levenseinde.

 • VVI - Zorgnet-Icuro

Contactgegevens:
Adres:
Guimandstraat 1
1040 Brussel
Telefoon:
+32 2 511 80 08
Online:
www.zorgneticuro.be
E-mail:
eb.orucitengroz|tsop#eb.orucitengroz|tsop
Algemene werking:
Organisatie die wil streven naar kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare zorg.
Doelgroep:
Voor zowat iedereen.
—> Ziekenhuizen
—> Residentiële en ambulante initiatieven uit de geestelijke gezondheidszorg
—> Voorzieningen uit de ouderenzorg

Margot

 • Koninklijke Nederlands Maatschappij tot bevordering der geneeskunde (KNMG)

Telefoon:
088-440 42 00
Online:
www.knmg.nl
E-mail:
ln.gmnk.def|ofni#ln.gmnk.def|ofni
Algemene werking:
Het KNMG is een artsenfederatie met acht aangesloten partners. Daarnaast is er ook een basis met meer dan 59000 artsen en studenten geneeskunde. Ze ondersteunen artsen in hun werk en bevorderen een verantwoorde en kwalitatieve goede volksgezondheid. Ze stellen voornamelijk een norm voor medisch handelen en gaan artsen een houvast gaan bieden.
Doelgroep:
Artsen en studenten geneeskunde.

 • Nederlands Kankerinstituut

Adres:
Plesmanlaan 121
1066 CX Amsterdam
Telefoon:
+31 20 512 9111
Online:
www.nki.nl
Algemene werking:
Het behandelen en bestuderen van kwaadaardige gezwellen, kanker en gerelateerde ziekten. Het begon met een ruimte voor 17 patiënten en een laboratorium voor 8-10 wetenschappers. Tegenwoordig kunnen er 650 wetenschappers terecht, zijn er 185 medische specialisten en 180 bedden aanwezig. Ook is er een polikliniek met ongeveer 106000 bezoeken, 12 operatiekamers en 11 radiotherapie-eenheden voor radiotherapie.
Doelgroep:
Patiënten die lijden aan kwaadaardige gezwellen, kanker of gerelateerde ziekten. Ook wetenschappers, artsen.

 • Nieuwe Unie '91

Adres:
Bernadottelaan 11
3527 GA Utrecht
Telefoon:
030 – 296 41 44
Online:
www.nu91-leden.nl
Algemene werking:
De werking gaat de belangen van gezondheidszorgers op een deskundige, persoonlijke en eigen wijze gaan behartigen. Ze staan in voor de professionalisering en zelfstandigheid van het verpleegkundig beroep. Ook werken ze naast deze voorgaande zaken op de beroepsinhoud zoals de kwaliteit, wettelijke regels,… .
Doelgroep:
De verpleegkunde.

Lieselotte
• Universiteit Maastricht
Minderbroedersberg 4-6
6211 LK Maastricht
Nederland
- Algemene werking: De belangrijkste onderwijsmissie van de UM was, is en zal zijn de geïntegreerde academische en professionele ontwikkeling van de student. In onze kleinschalige ‘international classroom’ komen visies en ervaringen uit de hele wereld samen. Juist de verschillen maken het verschil. Ook onze opleidingen zijn internationaal georiënteerd. Ze zijn erop gericht het beste in jou naar boven te halen en je optimaal voor te bereiden op de toekomst; hier, of in het buitenland. Daarover gesproken: Maastricht voelt voor velen als een stukje buitenland in Nederland. Dat, samen met de vele mogelijkheden voor een periode studeren in het buitenland, maakt van studeren aan de UM een echt internationale ervaring.
- Doelgroep: Mensen die willen werken in probleemgestuurd onderwijs en internationale oriëntatie.

• Gouverneur Kremers Centrum
Academische Ziekenhuis Maastricht
Noordgebouw
Joseph Becklaan 113
6229 Maastricht
- Algemene werking: De faculty of Health Medicine and Life Sciences van Maastricht University is een belangrijke
participant in het GKC en ontstaan uit een fusie van de faculteiten Gezondheidswetenschappen en Geneeskunde. Binnen deze faculteit werkt het GKC met name samen met de volgende vakgroepen:
 Department of Genetics and Cell Biology (prof. dr. J.F.C. Glatz)
 Department of General Practice (prof. dr. J. Metsemakers)
 Department of Methodology and Statistics (prof. dr. M. Berger)
 Department of Dermatology (prof. dr. P. Steijlen)
 Department of Management of Health Care (prof. dr. H. Maarsse)
 Department of Health Promotion (prof. dr. N. de Vries)
 Department of Applied Psychology (prof. dr. G. de Kok)
- Doelgroep: Onderzoeksprojecten binnen het GKC
 Slaapproblemen
 Foetaal Alcohol Spectrum Stoornissen (FASD)
 Sociale integratie
 Medische zorg
 Veroudering en specifieke syndromen
 Prader-Willi syndroom
 Rett syndroom
 Palliatieve zorg
 Ondersteuning

• Academisch ziekenhuis Maastricht
P. Debyelaan 25
6229 Maastricht
- Algemene werking: De Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) van de Universiteit Maastricht biedt een breed scala van interessante opleidingen. Verder biedt FHML PhD-opleidingen aan, programma’s voor professionals en op maat gemaakte cursussen.
 Bacheloropleidingen
 Masteropleidingen
 Graduate opleidingen voor professionals
 PhD-opleidingen
 Korte cursussen op het terrein van onderwijs en gezondheid
- Doelgroep: medische vervolgopleidingen en zorgopleidingen. mensen die willen werken in medische vervolgopleidingen en zorgopleidingen

• Nederlandse Vereniging voor Artsen van Verstandelijke Gehandicapten.
Secretariaat NVAVG
Mw. P. (Petra) Noordhuis
Postbus 6096 7503 GB Enschede
- Algemene werking: De in april 2003 opgerichte VAAVG is een vereniging voor en door Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten in opleiding. De leden zijn aios AVG, wat staat voor artsen in opleiding tot specialist, namelijk Arts voor Verstandelijk Gehandicapten. Dit specialisme wordt afgekort tot AVG. De Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) is gespecialiseerd in de medische zorg voor mensen van alle leeftijden, die een verstandelijke handicap hebben. De AVG werkt meestal in een multidisciplinair team. Dat wil zeggen dat er samengewerkt wordt met andere specialisten, zoals neurologen of revalidatie-artsen.
- Doelgroep: De AVG heeft zich gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van gezondheidsproblemen die vaker voorkomen bij mensen met een verstandelijke handicap. Een AVG kan met ‘gewone’ standaarden en protocollen werken, maar vaak moeten deze –soms met veel inventiviteit- worden aangepast aan de individuele situatie. Een AVG overlegt niet alleen met de patiënt, maar ook met de familie en vele andere betrokkenen

• De Federatie van Ouderverenigingen
Berkendreef 7
3220 Sbeek
- Algemene werking: Een goede samenwerking tussen school en ouders ontstaat niet zomaar.
De VCOV betrekt al méér dan 50 jaar alle ouders bij de school en maakt het onderwijs verstaanbaar en duidelijk.
Ouderparticipatie is onze kernopdracht. Ouders een krachtige stem geven op alle niveaus is ons doel. Wij coachen ouderverenigingen en schoolteams, bieden kant- en klare pakketten aan, maar ook deskundige begeleiding op maat is mogelijk. Met de VCOV bouw je dus mee aan een oudervriendelijke school, een school waar alle kinderen zich thuis voelen. Ouders en scholen informeren over en ondersteunen met de engagementsverklaring is onze roeping!
- Doelgroep: De VCOV (Vlaamse Confederatie van ouders en ouderverenigingen) is de ouderkoepel van het vrij onderwijs. De VCOV vertegenwoordigt alle ouders en de ouderverenigingen van de scholen van het Katholieke net in Vlaanderen.

• De Werveling:
Bruggestraat 37
8970 Poperinge.
- Algemene werking: De Wervel vzw werkt aanvullend op het aanbod van professionele diensten en wil:
 een antwoord bieden op een aantal basisnoden van minderbedeelden
 informatie verstrekken, praktische hulp bieden en eventueel doorverwijzen naar andere diensten
 samenwerken met OCMW Poperinge, Vleteren, Heuvelland en Mesen
 mensen uit hun isolement halen
 een luisterend oor bieden
 mensen stimuleren in het ontplooien van hun mogelijkheden
 schoolgaande en/of zieke kinderen uit gezinnen uit de doelgroep ondersteunen
- Doelgroep: Beroepsorganisatie voor verzorgenden en verpleegkundigen in de verstandelijk gehandicaptensector

Chelby

Netwerk Levenseinde vzw

Info:
 Adres: Sint-Walburgastraat9,9700 OudenaardeOp kaart tonenActiviteiten en contactpersonen
 Telefoon: 055 20 74 00
http://www.netwerklevenseinde.be
 E-mail: eb.edniesnevelkrewten|ofni#eb.edniesnevelkrewten|ofni

Algemene Werking:
 Begeleiden en ondersteunen van palliatieve patiënten en hun familie en mantelzorgers.
 Ondersteunen en adviseren van zorgverleners.
 Ondersteuning op vlak van pijn- en symptoomcontrole, emotionele en spirituele zorg en beslissingen bij het levenseinde (zoals vb. starten of stopzetten van behandelingen, palliatieve sedatie, euthanasie,…).
 Informeren en sensibiliseren van de bevolking rond palliatieve zorg en beslissingen bij het levenseinde.
Taalaanbod:
 Nederlands
Doelgroep / voorwaarden:
 Palliatieve patiënten en hun onmiddellijke omgeving.
 Instellingen en groeperingen die willen informeren over of werken aan het thema palliatieve zorg en beslissingen bij het levenseinde.
 De begeleiding gebeurt steeds met akkoord van de huisarts en in overleg met de huisarts en de thuisverpleging en/of andere hulpverleners die aan huis komen.
Aanmeldingswijze:
 Aanmelding gebeurt bij voorkeur via de huisarts.
 Of er kan contact worden genomen via het algemeen nummer.
Werkingsgebied:
 Brakel, Geraardsbergen, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Lierde, Maarkedal, Oosterzele, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Hotem, Wortegem-Petegem, Zingem, Zottegem, Zwalm.