Statistieken

Joewita
1. De eerste statistiek gaat over de aangiften van uitgevoerde euthanasie vanaf 2003 tot en met 2007 over heel België.
2. De tweede statistiek gaat over de aangiften van uitgevoerde euthanasie per taalgebied vanaf 2004 tot en met 2007 over heel België.
3. De derde statistiek gaat over de aangiften van uitgevoerde euthanasie bij mannen en vrouwen vanaf 2003 tot en met 2007 over heel België.

Federale Controle- en Evaluatiecommissie. (2007). Euthanasie in België – de cijfers [verslag]. Geraadpleegd via www.palliatief.be

Jolyne

 • Statistiek 1

De eerste statistiek gaat over hoeveel keer euthanasie werd uitgevoerd in woon en/of verzorgingscentra sinds 2002. De cijfers starten in 2002 en gaan tot en met 2015. De doelgroep is vooral ouderen. Op de statistiek ziet men een grote groei van het uitvoeren van euthanasie.
Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie (2016). 7e verslag aan de wetgevende Kamers, geraadpleegd via FCEE

 • Statistiek 2

De tweede statistiek gaat over Artsen en palliatieve teams geraadpleegd buiten de wettelijke verplichtingen (1963 betrokken op 3950 aangiften). Hier gaat over wettelijk niet verplichte consultaties waarbij artsen toch geraadpleegd worden. Dit gaat vooral over andere artsen die aan elkaar raad vragen. Volgens de commissie wijst dit op ernst van de arts om dit op een professionele manier toe te passen binnen het wettelijk kader.
Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie (2016). 7e verslag aan de wetgevende Kamers, geraadpleegd via FCEE

Baris

 • statistiek 1

De eerste statistiek gaat over hoeveel procent euthanasie aanvraag doet per taalgebied vanaf 2004 tot en met 2007.

 • statistiek 2

De 2de statistiek gaat over het geslacht van de personen die euthanasie aan hebben gevraagd (man of vrouw) hiervan heb ik gegevens gevonden vanaf 2003 tot en met 2007.

 • statistiek 3

De 3de statistiek gaat over de plaats van het overlijden, deze heeft ook de gegevens vanaf 2003 tot en met 2007.

Pauline

 • Statistiek 1

De eerste statistiek heeft betrekking tot ons land. Het zijn cijfers van 2015. De statistiek toont aan hoeveel mensen er euthanasie hebben aangevraagd, welke leeftijden, welk geslacht en welke reden.
Decoster, C., (2016). Zevende verslag aan de wetgevende kamers, jaren 2014-2015. Federale controle- en evaluatiecommissie euthanasie

 • Statistiek 2

Mijn tweede statistiek geeft enkel de leeftijden aan waarop mensen euthanasie hebben aangevraagd hier in België.
NieuwsVTM. (2015, 7 februari). Nooit eerder zoveel euthanasie in België. Geraadpleegd op 8 december 2017, van https://nieuws.vtm.be/binnenland/127405-nooit-eerder-zoveel-euthanasie-belgie

Romanie

 • Statistiek 1

Het gaat over de sterfgevallen in Nederland in 2015. Daarna over het geschat aantal euthanasieverzoeken per jaar. Vervolgens gaat het over de meldingen bij regionale toetsingscommissies euthanasie. Tot slot het aantal procent artsen die het verzoek uitvoeren. Euthanasie in cijfers. (2007, juni). Opgehaald van knmg: www.knmg.nl/euthanasie

 • Statistiek 2

Ook heb ik een document gevonden waar de geregistreerde euthanasiegevallen tussen 2001 en 2015 worden beschreven. Opnieuw is dit van Nederland.
Geregistreerde euthanasiegevallen 2001-2015. (2016, oktober 13). Nederland.

Lennert

 • Statistiek 1

Aantal aangiften van uitgevoerde euthanasie van 2003-2007

 • Statistiek 2

Aantal aangiften verschillend van taalgebied in België

 • Statistiek 3

Percentage van aantal uitgevoerde euthanasie per geslacht

Evaluatiecommissie, F. C.-e. (sd). Euthanasie in België – de cijfers . Opgehaald van Palliatief.be: http://www.palliatief.be/accounts/143/attachments/Nieuwsflash/9_euthanasie_in_belgie_cijfers.pdf

Margot

De statistieken tonen cijfers aan van de periode tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015.

 • Statistiek 1

Het aantal ontvangen aangiftes.

 • Statistiek 2

De taal van het registratieformulier.

 • Statistiek 3

De leeftijd waarop euthanasie wordt uitgevoerd bij de patiënt.

 • Statistiek 4

De plaats waar de euthanasie wordt toegediend.

 • Statistiek 5

De aandoening die aan de basis ligt van de keuze tot euthanasie.

 • Statistiek 6

Is de arts van het oordeel dat de patiënt binnen afzienbare termijn zou sterven?

 • Statistiek 7

De patiënt is bij deze beslissing niet meer bij het bewustzijn maar heeft wel een wilsverklaring.

 • Statistiek 8

Wordt de euthanasie al dan niet medisch correct uitgevoerd?

 • Statistiek 9

Hoeveel tijd is er nodig voor de goedkeuring?

Federale Controle- Evaluatiecommissie Euthanasie. (2016). FCEE Euthanasie verslag 2016 [verslag]. Geraadpleegd via overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/documenten/fcee-euthanasie-verslag-2016

Lieselotte
- Cijfergegevens: overleden aan kanker (31 %)/ overleden met medische beslissingen rond het levenseinde (35%) en mensen die euthanasie hebben aangevraagd (82%)
 Deze statistieken gaan over hoeveel procent van de bevolking overlijden aan een medische aandoening zonder euthanasie of wie euthanasie aanvraagt.
 Gevonden op cbs (https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2012/28/euthanasie-bij-bijna-3-procent-van-de-sterfgevallen)

- Cijfergegevens: thuis (43,9%)/ ziekenhuis (41,9 %)/ woonzorgcentra (12,3 %) en anderen (1,8 %)
 Deze cijfergegevens gaan over de plaats van de uitvoering van de euthanasie
 Gevonden op 7e verslag aan de wetgevende Kamers (http://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/sites/default/files/documents/7_euthanasie-verslag_2014-2015-nl_0.pdf)

- Cijfergegevens: fysiek lijden (60,6 %) en psychisch lijden(39,4 %)
 Deze cijfergegevens tonen aan waarom men euthanasie aanvraagt.
 Gevonden op 7e verslag aan de wetgevende Kamers (http://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/sites/default/files/documents/7_euthanasie-verslag_2014-2015-nl_0.pdf)